UIB

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet, som ble opprettet i 1946. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 40 institutter og faglige sentre.

Universitetet har i dag 14 500 studenter, og uteksaminerer over 2000 kandidater årlig.

Universitetet i Bergens viktigste bidrag til samfunnet er fremragende grunnforskning og utdanning av høyt kvalifiserte kandidater. Utover disse to kjerneoppdragene inngår universitetet i et tett samspill med det omkringliggende samfunnet. Samfunnskontakt er viktig for universitetet ettersom det er med på å fremme innovasjon og nyskapning. Universitetet har en omfattende samhandling med nærings, kultur- og samfunnsliv, og gjennom Idéportalen ønsker vi å skape tettere relasjoner mellom arbeidsliv og studenter. Idéportalen er et kontaktpunkt for studenter og virksomheter som ønsker å utvikle spennende nye samarbeid, som kan resultere i viktig ny kunnskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *